ZSP6

tel/fax: 032 275 14 87
ul. Sikorskiego 74,
41-809 Zabrze
sekretariat@zsp6.zabrze.pl
Witamy na stronach ZSP-6 w Zabrzu Pawłowie
Przejdź do treści

Szanowni Państwo

Ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki
 
„Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii
konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania
szkół i placówek oświatowych.
 
Od 29 marca do 18 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu
realizowania zajęć.

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 
Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce.
Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony
w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się pandemii.
Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.”

W związku z tym, nauczycielki naszego przedszkola od WTORKU będą przesyłały
na stronę internetową materiały do pracy zdalnej dla dzieci, publikowane
w zakładce „Przedszkole” w podzakładkach poszczególnych grup.

Jeżeli istnieje potrzeba zapewnienia opieki dzieciom (jw) – proszę o dostarczenie wniosku
do sekretariatu placówki.

Jeżeli chcecie się Państwo kontaktować z nauczycielami – zachęcam robić to przez dziennik elektroniczny LIBRUS.
Przypominam, że ze mną można się kontaktować przez Librus, przez pocztę służbową wicedyrektor@zsp6.zabrze.pl lub telefonicznie (322751487)

W sytuacji, gdyby taki stan miał być przedłużony – nauczyciele zaproponują zabranie
z przedszkola pakietów edukacyjnych, dlatego proszę
regularnie przeglądać pocztę na Librusie.

Życzę Państwu i Waszym Rodzinom spokojnych, bezpiecznych i zdrowych Świąt Wielkiej Nocy
i serdecznie pozdrawiam.
 
Jadwiga Bernaś - wicedyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 74
41-809 Zabrze Pawłów

Ostatnia aktualizacja:
09-04-2021r.
Wróć do spisu treści